Dożynki Powiatowe
Dożynki Powiatowe odbędą się w Pomianowie 13 września 2014 r.
Projekt \"Równi na rynku pracy\"
Bezpłatny projekt skierowany do osób niepracujących i nieuczących się w wieku 18-24 lat. Projekt oferuje uczestnikom m.in. kursy, szkolenia zawodowe oraz 6 miesięczny staż zawodowy z wynagrodzeniem.