>
 
Konkurs ofert na sport
ZARZĄD POWIATU W BIAŁOGARDZIE ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Konwent samorządów
Po raz pierwszy w tej kadencji samorządowcy z Powiatu Białogardzkiego, na zaproszenie Starosty, spotkali się na konwencie wójtów i burmistrzów Powiatu Białogardzkiego.